RBPS2800 PNEUMATIC CLAMPING AND BRAKING SERIES RBPS Zimmer Group VietPower VN

 BPS2800 PNEUMATIC CLAMPING AND BRAKING SERIES RBPS Zimmer Group VietPower VN

RBPS2800 PNEUMATIC CLAMPING AND BRAKING SERIES RBPS Zimmer Group VietPower VN
1 RBPS2800-A Clamping and braking Element Zimmer / Germany 1 54,500,000 Pc
2 RBPS2800 Clamping and braking Element Zimmer / Germany 1 64,200,000 Pc

Nhà SX: Zimmer Group VietPower VN
Cảm biến trạng thái đóng / mở (tùy chọn)

Loại thường đóng (NC) bảo đảm an toàn.

Độ bền cao Lên đến 5 triệu chu kỳ kẹp tĩnh

Phanh dừng khóa an toàn trong trường hợp mất điều khiển.

 

Danh mục: Linear Clamping and Braking Technology
Holding force            18000 [N]
Installation direction           from the front
Operating pressure max.     6.5 [bar]
Öffnungsdruck         4 [bar]
Holding torque         150 [Nm]
Shaft Ø           28 [mm]
Wiper Yes


Order-No.      Holding force            Installation direction           Operating pressure  
RBPS0500     3500 [N]        from the front                      
RBPS0600     3500 [N]        from the front                      
RBPS0800     3500 [N]        from the front                      
RBPS1000     3500 [N]        from the front                      
RBPS1200-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS1400-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS1500-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS1600-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS1800-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS2000-A 10000 [N]      from the front                      
RBPS2200-A 18000 [N]      from the front                      
RBPS2400-A 18000 [N]      from the front                      
RBPS2500-A 18000 [N]      from the front                      
RBPS2600-A 18000 [N]      from the front                      
RBPS2800-A 18000 [N]      from the front                      
RBPS3000-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS3200-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS3500-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS3600-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS3800-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS4000-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS4200-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS4500-A 35000 [N]      from the front                      
RBPS5000-A 52000 [N]      from the front                      
RBPS6000-A 52000 [N]      from the front

SP mớiLiên hệ: 093 39 75 389


Previous
Next Post »